Välkommen till Sickla ÖNH-center!

 

Vi är en öron-, näs- och halsklinik med speciell
inriktning på:

 • Kroniska näs- och bihålebesvär
 • Hud- och slemhinneförändringar i ansikte och munhåla
 • Snarkningar och andningsuppehåll under sömn (sömnapné)
 • Yrsel (öronrelaterad som ex kristallyrsel)
 • Allergiutredningar inkl pricktester (luftvägsallergier)
 • Sväljningsbesvär
 • Patientskolor för allergier, näs- och bihålebesvär samt snarkningar
 • Hörselbesvär

NYHET FÖR SNARKARE!

UPPSTRAMANDE BEHANDLING VID SNARKNINGAR

Som första öron-, näs- och halsklinik i Sverige kan vi erbjuda behandling av snarkningar med uppstramande mjuklaser i gommen (Erb-YAG-laser, NightLase®).

 • Ingen smärta
 • Ingen bedövning behövs
 • Ingen konvalescens

Läs mer

Landstingsavtal (SLL) och sedvanlig patienttaxa för specialistbesök och frikort gäller.